Kunstencollectief

iD eST

Expositie zomer 2013 : Herr Seele met "Kleur in E-mineur" + première voor België 

iD eST tEAM

dUIDING

iD eST is een regionaal kunstenplatform dat zich in toespitst op actuele kunst. Ze is gegroeid vanuit de opening van het nieuw cultureel centrum ‘De Ster’ in 1997 op initiatief van toenmalig Burgemeester Gilbert Debreuck van Ichtegem. Haar huidige vorm heeft ze echter vooral te danken aan gewezen schepen van cultuur Annemie Clyncke en cultuurfilosoof Dirk Plaetevoet. Deze laatste stond aan de wieg van het project en heeft de band tussen beeldende kunst en filosofie in iD eST levendig gemaakt. Dankzij deze unieke benadering is de tentoonstelling een begrip geworden in het regionale kunstgebeuren. 


De naam id est is afkomstig van de gelijkluidende Latijnse uitdrukking die staat voor: ‘dat is’, ‘dat wil zeggen’. In teksten vindt men deze dikwijls terug onder de afkorting i.e., het gaat om een klein verwijzingsteken dat een brug slaat naar een diepere betekenislaag.

Ook de tentoonstelling iD eST wil verwijzen en een brug slaan tussen het begrip en het begrijpen van kunst. Ze wil pogen om iets van de diepere betekenissen die een kunstwerk produceert in het voetlicht te brengen en te tonen aan een breed publiek. Of beter iets ‘ongedachts’, iets dat zich evenzeer aan de oppervlakte van een werk kan tonen en toch ‘ongezegd’ blijft.

Bij iD eST gaat het niet om democratisering van kunst in de betekenis van ‘toegankelijk voor iedereen’. In dat proces gaat er iets waardevols verloren. Door kunst op een dergelijke manier te populariseren wordt ze immers beroofd van haar afstand tegenover de wereld en ondergaat ze een repressieve ontsublimering.

Democratisering van de kunst moet zich oriënteren op bildung: democratiseren door op te voeden tot cultuurparticipant. Daar willen we met iD eST vooral aan werken.

Ondanks haar lovenswaardig project is deze tentoonstelling toch ook dikwijls het onderwerp geweest van controverses. Het is een buitenbeentje in het lokale cultuurprogramma en de intellectuele inspanning die het gegeven soms vraagt is niet eenvoudig en wordt niet altijd door iedereen gesmaakt. Maar zoals het beestje hevige tegenstanders kent, kent het ook vurige bewonderaars. Ondertussen heeft het zijn vaste plaats verworven in de regionale cultuurkalender.

wERKGROEP

Vanaf 2009 zijn we van start gegaan met een werkgroep bestaande uit diverse kunstenaars en academici ter voorbereiding van de tentoonstelling. Jean-Paul Tyberghein, Daniël Joseph, Bieke Verlet en Dirk Plaetevoet vormen sedert 2009 de werkgroep die instaat voor de voorbereiding en de coördinatie van het gebeuren. In 2015 heeft ook Etienne Sierens de rangen vervoegd.

pUBLICATIES

Plaetevoet, D. Kunst(werkt), s.l., 2008.
Plaetevoet, D. Beeld-IG, kunstenbiënale beelden in Gistel, Gistel, 2013.
Plaetevoet, D. Wat is Kunst ?, s.l., 2015.

Teksten van de inleidingen zijn steeds te verkrijgen op eenvoudige aanvraag via: [email protected]

Opening in 1997 met muzikale omkadering

Inleiding door prof.dr. Paul Cruysberghs
Inleiding door Bieke Verlet, kunsthistorica
Inleiding door Dirk Plaetevoet, cultuurfilosoof