Kunstencollectief

iD eST

Expositie zomer 2013 : Herr Seele met "Kleur in E-mineur" + première voor België 


#De Toverberg#


De titel van deze 22ste iD eST klinkt wat bevreemdend, alsof we in een sprookje met magische contouren zijn aanbeland. Net zoals in het boek van Thomas Mann (1924) is ook hier 'tijd' het magische element. Alsof de kerk van Bekegem verschillende 'tijden' verteld. Kunnen we de tijd vertellen, als zodaning, op zichzelf ? 'De tijd verstreek, zij ging voorbij, de tijd stroomde' dat kunnen we toch moeilijk een vertelling noemen? Toch is er met de tijd 'iets' aan de hand. De tijd is het element van de vertelling, zoals hij ook het element van het leven is, er onlosmakend mee verbonden, zoals met lichamen in de ruimte.

“ en anders dan het opeens lichtend aanwezige en slechts als lichaam in de tijd gebonden werk van de beeldende kunst”

De kunst kent echter twee tijden: die van haarzelf, de reële tijd die haar verschijning bepaalt en ten tweede die van haar inhoud. Deze tweede tijd is een imaginaire tijd, een beleefde tijd. Je kan het besef hebben slechts een korte tijd naar een kunstwerk te hebben gekeken....maar er zijn uren voorbijgegaan waarin ondertussen een oorlog is uitgebroken...Zo brengt De Toverberg een wereld van stilstand en verstarring. Het einde van het monumentale boek brengt de lezer bij het historisch kanteljaar 1914.

U ziet een boeiende confrontatie tussen de stromende tijd, de helende tijd en de verwoestende tijd in een mensenleven.

Thomas Mann                                                                                                                                                                                          Plato

Met de steun van: